Siostra Christiana

SM. Christiana tel. 604-369-425 Imię: Siostra Maria Christiana Skąd: Kębłowo (Wielkopolska) Powołanie: Myśli o powołaniu zakonnym pojawiły się stosunkowo późno, bo w drugiej klasie liceum. Przedziwne było to, że nie znałam żadnych Sióstr, a mimo to powołanie zakonne we mnie kiełkowało. Po raz pierwszy spotkałam Siostry Służebniczki  po zdaniu matury, czyli Więcej…

Siostra Martina

SM. Martina kom.: 604 369 395 Imię: Siostra Maria Martina Skąd pochodzę: Pochodzę z Zebrzydowic – miejscowości graniczącej z Czechami, a leżącej na Śląsku Cieszyńskim w diecezji bielsko-żywieckiej. Powołanie:  W dzieciństwie nie miałam styczności z siostrami i aż do klasy maturalnej nie myślałam o życiu zakonnym. Mogę chyba śmiało się przyznać, że Więcej…